10223 kanál %1: povel %2 je již aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec

Kanál dostal záporné kvitování komunikace kanál-kanál, protože tento povel je již aktivní nebo ještě není proveden.
Na př.: INIT(x,"ncprog"), ale pro kanál x je již vydán požadavek volby programu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Toto je upozornění na možné odlišnosti.
Pokud není vyžadováno kvitování, běží program dále,.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.