17070 kanál %1 blok %2: datum chráněno proti přepisu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pokusilo se přepsat proměnnou chráněnou proti přepisu (na př. systémovou proměnnou).

Safety Integrated: do systémových proměnných Safety se smí psát pouze z programu Safety-SPL.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit program součásti.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.