6630 Hardware NC-Cardu je defektní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přístup k NC-Cardu není možný, protože deska je defektní.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Vyměnit desku PCMCIA.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.