6640 NC-Card nebyl vložen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přístup k NC-Cardu není možný, protože deska nebyla vložena.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Vložit NC-Card.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.