6650 Ochrana proti přepsání NC-Cardu je aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Zápis do NC-Cardu  není možný, protože je aktivní ochrana proti přepsání.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Dezaktivovat ochranu proti přepsání.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.