10771 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při vyhlazení orientace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Tato chyba vznikne, když má být v mezipaměti uloženo více bloků, než je kapacita paměti. Tato chyba může vzniknout pouze u špatně konfigurovaného softwaru.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zvětšit lokální mezipaměť.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.