10944 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená transformace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

%3 = číslo tabulky křivek

Použití transformace není v tabulce křivek dovoleno, pokud řídicí osa nebo následná osa, programované v CTABDEF, vejdou do trabsformace.

Vyjímka: TRAANG.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok. NC-Startu.

Odpomoc

Opravit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.