300702 osa %1 pohon %2: základní takt pohonu neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Na NC byl nastaven základní takt pohonu, který je pro pohon příliš velký.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Po novém rozběhu systému se případně  automaticky změní data stroje NCK relevantní pro základní takt MD 10 050: SYSCLOCK_CYCLE_TIME (základní systémové hodiny) a MD 10 080: SYSCLOCK_ SAMPL_TIME_RATIO (faktor dělení taktu polohové regulace pro registraci skutečné hodnoty), aby se meze dodržely.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.