300703 osa %1 pohon %2: takt regulátoru proudu neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V datu stroje pro pohon MD 1000: $MD_CURRCTRL_CYKLE_TIME (takt regulátoru proudu) byla zapsána nedovolená hodnota.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Dovolené hodnoty jsou:

Regulační jednotka 611D                                                Takt regulátoru proudu

------------------------------------------------------------------------

Standardní regulace jako 1-osá                 >=   125us

Standardní regulace jako 2-osá                 >=   125us

Performance 1-osá                                                           >=    62.5us

Performance 2-osá                                                >=    125us

810D                                                                        >=   156.25us

MCU                                                                        >=    125us

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.