310754 Osa %1, pohon %2 spád kompenzace tření příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Spád kompenzace tření MD 5460: FRICTION_COMP_GRADIENT je příliš velký.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Znížit spád kompenzace tření MD 5460: FRICTION_COMP_GRADIENT.

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.