16820 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu ACN není dovolen v ose %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Klíčové slovo ACN (Absolute Coordinate Negative) lze použít pouze pro osy "modulo". Umožňuje najetí do programované absolutní polohy nejkratším směrem.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V indikovaném NC-bloku nahradit klíčové slovo ACP údajem AC (Absolute Coordinate).

Pokud je alarm indikován na základě chybné definice osy, lze osu pomocí osově specifického data stroje MD 30 300: IS_ROT_AX a MD 30 310: ROT_IS_MODULO prohlásit za rotační osu se změnou "modulo".

Příslušná data stroje MD:

MD 30 320:                DISPLAY_IS_MODULO

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.