6610 Příliš mnoho otevřených souborů na NC-Cardu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přistupuje se současně k příliš mnoho souborům na NC-Cardu.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Zopakovat akci později.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.