6600 Dosažena hranice paměti NC-Cardu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Filesystem NC-Cardu v NCK je plný. Není možné uložit další data do NC-Cardu.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Smazat data na desce PCMCIA.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.