6570 Dosažena hranice paměti NC

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Filesystem DRAMu v NCK je plný. Není možné vykonat práci.

Bylo vytvořeno příliš mnoho systémových souborů v DRAMu.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Spustit menší počet procesů "Zpracování z externího zařízení".

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.