28031 Vážný alarm na NCU %1, osy v režimu sledování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

Vážný alarm na jiné NCU ještě nebyl potvrzen.

Následkem toho zůstanou všechny osy nadále v režimu sledování.

Odezva

Všechny BAG nejsou připraveny k provozuu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Potvrdit alarm na NCU

Pokračování programu

Smazat alarm ve všech kanálech tohoto BAG tlačítkem RESET. Znovu spusti program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.