28032 Nouzové vypnutí na NCU %1 aktivováno, osy v režimu sledování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

U některé NCU NCU-sdružení je přitomen požadavek na nouzové vypnutí na rozhraní PLC-NCK.

Proto se všechny osy nacházejí v režimu sledování.

Odezva

Všechny BAG nejsou připraveny k provozuu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Odstranit příčinu nouzového vypnutí na NCU a potvrdit nouzové vypnutí přes rozhraní PLC-NCK.

Pokračování programu

Smazat alarm ve všech kanálech tohoto BAG tlačítkem RESET. Znovu spusti program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.