300710 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy v osách není stejný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

U 2-osého modulu není takt regulátoru polohy v osách stejný.

Alarm se může vyskytnout pouze u uživatelů OEM, kteří používají pohon 611D bez standartního rozhraní NCK. Tím lze do modulů 611D předat osově rozdílné základní takty regulátorů polohy.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nastavit stejný  takt regulátoru polohy pro obě osy.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.