310772 Osa %1, pohon %2 Stoupání v hrubé oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Stoupání v hrubé oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nule.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Stoupání v hrubé oblasti se vypočítá podle:

pozitivní kvadrant: (MD 5485 - MD 5464) / (MD 5486 - 5465)

negativní kvadrant: (MD 5487 - MD 5467) / (MD 5488 - 5468)

Zapsat platnou kombinaci do nahoře uvedených dat stroje pro pohon.

Pokračování programu

  Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.