300728 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor moment/proud příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Přizpůsobovací faktor požadovaný moment-příčný proud v regulátoru otáček je příliš velký.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat data stroje MD 1103: $MD_MOTOR_NOMINAL_CURRENT (jmenovitý proud motoru) nebo MD 1107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru) nebo MD 1113: $MD_TORQUE_CURRENT_RATIO (konstanta točivého momento), případně korigovat podle typového listu motoru.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.