16785 kanál %1 blok %2: identická vřetena/osy %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Byla zapnuta vazba, ve které je momentálně vlečené vřeteno/osa identické s řídícím vřetenem/osou.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                V datech stroje MD projektovat vazbu odpovídajícím způsobem (kanálové datum                stroje MD: COUPLE_AXIS_n),

-                nebo opravit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.