16783 kanál %1 blok %2: řídící vřeteno/osa %3 není k dispozici

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Byla zapnuta vazba, v které momentálně není k dispozici příslušné řídící vřeteno/osa. Možné příčiny jsou:

-                je navolena vazba zadaných hodnot a vřeteno/osa je aktivní v jiném kanálu,

-                vřeteno/osa bylo obsluhováno z PLC a ještě není odblokováno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Řídící vřeteno/osu se změnou vřetena/osy umístit do příslušného kanálu nebo odblokovat z PLC.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.