16787 kanál %1 blok %2: vazební parametry nelze změnit

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pro uvedenou vazbu neexistuje ochrana proti psaní. Proto vazební parametry nelze měnit.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Zrušit ochranu proti psaní. Opravit datum stroje pro kanál                MD:COUPLE_AXIS_IS_WRITE_PROT,

-                nebo technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.