18311 Kanál %1 blok %2 Frame: Instrukce nedovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Čtení nebo psaní neexistujícího Frame.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.
NC-stop při alarmu.

Odpomoc

Změnit program součásti.

 

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.