14752 kanál %1 blok %2: konflikt DELDTG | STOPREOF

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                V bloku se synchronními pohyby, které se vztahují k jednomu bloku s pohyby, bylo progra-mováno jak DELDTG (Mazání zbytkové dráhy) tak STOPREOF (Stop chodu vpřed).

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Funkce DELDTG a STOPREOF v jednom bloku se vylučují.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.