300705 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hlídání v modulu 611D zjistilo takt regulátoru polohy mimo dovolené meze. Mezní podmínky dovoleného taktu regulátoru polohy jsou:

1.                Minimální doba taktu: 250 us (810D 312,5us)

2.                Maximální doba taktu: 4 s

3.                Takt regulátoru polohy musí být násobkem taktu regulátoru otáček v datu stroje pro                pohon MD 1 001: $MD_SPEEDCTRL_CYKLE_TIME (takt regulátoru otáček).

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit takt polohové regulace na NC.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.