120201 komunikace vypadla

Top  Previous 

Vysvětlení

Ovládací panel je propojen s NC a PLC sériovou sběrnicí. Alarm se vyskytne, pokud je komunikace s těmito složkami porušena. Ve spojení s tímto alarmem jsou neplatné všechny zobrazené hodnoty, spojené s NC/PLC. Takovéto poruchy jsou normální při rozběhu řídicího systému (např. po resetu).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Alarm zmizí automaticky, jakmile je ukončena chybová situace. Při trvalé přítomnosti tohoto alarmu mohou existovat různé příčiny chyb (např. zlomené vedení, žádný rozběh NC/PLC, projektování nesprávných přenosových rychlostí/adres  jednoho účastníka sběrnice, ...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120202 Čekat na spojení s NC

Vysvětlení

Ovládací panel je propojen s NC a PLC sériovou sběrnicí. Alarm se vyskytne, když  MMC je poprve spuštěn a rozběh NC/PLC ještě nebyl kompletně ukončen, resp. jestliže komunikace s těmito složkami je porušena. Ve spojení s tímto alarmem jsou neplatné všechny zobrazené hodnoty, spojené s NC/PLC. Takovéto poruchy jsou normální při rozběhu řídicího systému (např. po resetu).

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Alarm zmizí automaticky, jakmile je ukončena chybová situace. Při trvalé přítomnosti tohoto alarmu mohou existovat různé příčiny chyb (např. zlomené vedení, žádný rozběh NC/PLC, projektování nesprávných přenosových rychlostí/adres  jednoho účastníka sběrnice, ...).

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.