300614 osa %1 pohon %2: překročena teplota motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Teplota motoru (snímaná čidlem teploty KTY 84 a hlášená po kabelu snímače motoru do jednotky) překročila mez teploty v datu stroje MD 1 602: MOTOR_TEMP_ WARN_LIMIT na delší dobu než je dovoleno v MD pohonu MD 1 603: MOTOR_TEMP_ALARM_TIME (timer výstrahy teploty motoru)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

- Kontrola dat motoru. Eventuálně příliš velký proud stroje následkem špatných dat motoru.

- Kontrola čidla teploty

- Kontrola vedení snímače motoru

- Kontrola ventilátoru motoru

- Kontrola zrychlení

- Používat případně motor s větším výkonem

- Závitové spojení v motoru

- Regulační modul 611D vadný

- Motor přetížen

- Data stroje MD 1230: $MD_TORQUE_LIMIT (1. mezní hodnota točivého momentu) , MD 1235:
 POWER_LIMIT (1. mezní hodnota výkonu) příliš velká

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.