14116 kanál %1 blok %2: absolutní programování polohy při aktivním ORIPATH

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Orientace byla zadána absolutně (na př. pomocí směrového vektoru), i když je aktivní ORIPATH. Při aktivním ORIPATH se orientace určuje z úhlu "předstihu" a bočního úhlu relativně k tangentě dráhy a normálovému vektoru plochy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.