14120 kanál %1 blok %2: nelze určit rovinu pro programovanou orientaci

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Programované vektory orientace (směrové vektory) v počátečním a koncovém bodě bloku zahrnují úhel 180 stupňů. Proto nelze určit rovinu interpolace.

Příklad:
N50 TRAORI (1)
N55 A3=0 B3=0 C3=1
N60 A3=0 B3=0 C3=-1                ; vektor tohoto bloku je přesně opačný než vektor                                                                                ; předcházejícího bloku

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Technologický program změnit tak, aby vektory orientace jednoho bloku nesměřovaly přesně proti sobě - na př. rozdělit blok do 2 dílčích bloků.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.