310762 Osa %1, pohon %2 integrační zesílení regulátoru síly neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Integrační zesílení MD 5244: FORCECTRL_INTEGRATOR_TIME nelze znázornit.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Integrační zesílení MD 5244: FORCECTRL_INTEGRATOR_TIME nelze znázornit.

Pokračování programu

  Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.