310775 Osa %1, pohon %2 Oblast zlomu a oblast nasycení charakteristiky ventilu jsou překryté

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Oblast zlomu a oblast nasycení charakteristiky ventilu jsou překryté.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Oblast zlomu a saturační oblast jsou překryté, když:

pozitivní kvadrant: (MD 5465 + MD 5466) > MD 5486

negativní kvadrant: (MD 5468 + MD 5466) > MD 5488

Zapsat platnou kombinaci do nahoře uvedených dat stroje pro pohon.

Pokračování programu

  Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.