310774 Osa %1, pohon %2 Nulová oblast a oblast zlomu charakteristiky ventilu překryté

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Nulová oblast a oblast zlomu charakteristiky ventilu jsou překryté.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Nulová oblast a oblast zlomu jsou překryté, když:

pozitivní kvadrant: (MD 5481 + MD 5482) > (MD 5465 - 5466)

negativní kvadrant: (MD 5484 + MD 5482) > (MD 5468 - 5466)

Zapsat platnou kombinaci do nahoře uvedených dat stroje pro pohon.

Pokračování programu

  Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.