300733 osa %1 pohon %2: napětí naprázdno neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Chyba při napětí naprázdno (MD 1135):

- MD 1135 <= 0 oder

- MD 1135 > MD 1132. oder

- MD 1135 x MD 1142 / MD 1400 + Uvor > 450V.

Dohromady s

Uvor = 0.181 x MD 1136 x MD 1142 x MD 1119

-  MD 1135: $MD_MOTOR_NOLOAD_VOLTAGE (napětí naprázdno motoru)

-  MD 1132: $MD_MOTOR_NOMINAL_VOLTAGE (jmenovité napětí motoru)

-  MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru)

-  MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zeslabení pole)

-  MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru)

-  MD 1119: $MD_SERIES_INDUCTANCE(indukčnost předřadné tlumivky)

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a opětné uvedení do provozu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat

-  MD 1135: $MD_MOTOR_NOLOAD_VOLTAGE (napětí naprázdno motoru) resp.

-  MD 1132: $MD_MOTOR_NOMINAL_VOLTAGE (jmenovité napětí motoru) resp.

-  MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru) resp.

-  MD 1142: $MD_FIELD_WEAKENING_SPEED (otáčky zeslabení pole) resp.

-  MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru) resp.

-  MD 1119: $MD_SERIES_INDUCTANCE(indukčnost předřadné tlumivky) resp.

a případně korigovat podle typového listu motoru.

Zavolejte SIEMENS AG, SIMODRIVE-Hotline.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.