14130 kanál %1 blok %2: uvedeno příliš mnoho inicializačních hodnot

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při přiřazení pole pomocí SET bylo v průběhu programu uvedeno více inicializačních hodnot než je elementů pole.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zmenšit počet inicializačních hodnot.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.