18001 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 chybná - chyba č. %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo kanálově specifické chráněné oblasti.
%4 = specifikace chyby

Definice chráněné oblasti je chybná. Číslo chyby udává bližší příčinu alarmu.
Významy:
1:                Neúplný nebo si odporující popis kontury.
2:                Kontura zahrnuje více než jednu plochu.
3:                Chráněná oblast vztažená k obrobku není konvexní.
4:                Jestliže jsou ve 3. rozměru chráněné oblasti aktivní obě omezení a obě meze mají                stejnou hodnotu.
5:                Číslo chráněné oblasti neexistuje (záporné číslo, nula nebo větší než maximální                počet chráněných oblastí).
6:                Popis chráněné oblasti je tvořen více než 10 elementy kontury.
7:                Chráněná oblast vztažená k nástroji je definována jako vnitřní chráněná oblast.
8:                Použit špatný parametr.
9:                Aktivovaná chráněná oblast není definována.
10:                Pro definici chráněné oblasti použita špatná modální G-funkce.
11:                Popis kontury chybný příp. aktivován Frame.
12:                Ostatní blíže nespecifikované chyby.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit definici chráněné oblasti, zkontrolovat data stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.