18002 kanál %1 blok %2: NCK-chráněnou oblast %3 nelze aktivovat - chyba č. %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo kanálově specifické oblasti NCK
%4 = specifikace chyby

Definice chráněné oblasti je chybná. Číslo chyby udává bližší příčinu alarmu.
Významy:
1:                Neúplný nebo si odporující popis kontury.
2:                Kontura zahrnuje více než jednu plochu.
3:                Chráněná oblast vztažená k obrobku není konvexní.
4:                Jestliže jsou ve 3. rozměru chráněné oblasti aktivní obě omezení a obě meze mají                stejnou hodnotu.
5:                Číslo chráněné oblasti neexistuje (záporné číslo, nula nebo větší než maximální                počet chráněných oblastí).
6:                Popis chráněné oblasti je tvořen více než 10 elementy kontury.
7:                Chráněná oblast vztažená k nástroji je definována jako vnitřní chráněná oblast.
8:                Použit špatný parametr.
9:                Aktivovaná chráněná oblast není definována.
10:                Pro definici chráněné oblasti použita špatná modální G-funkce.
11:                Popis kontury chybný příp. aktivován Frame.
12:                Ostatní blíže nespecifikované chyby.
13,14: Element kontury pro chráněné oblasti nelze založit.
15,16: Pro chráněné oblasti již neexistuje místo v paměti.
17:                Pro elementy kontury již neexistuje místo v paměti.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

1.                Zmenšit počet současně aktivních chráněných oblastí (data stroje MD).

2.                Změnit technologický program:

         smazat jiné chráněné oblasti,

         stop chodu vpřed.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.