10753 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje možná pouze v lineárním bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Volbu korekce poloměru nástroje pomocí G41/G42 lze provádět pouze v blocích, ve kterých je aktivní funkce G00 (rychloposuv) nebo G01 (posuv).

V bloku s G41/G42 musí být obsažena minimálně jedna osa roviny G17G19; doporučují se vždy obě osy, poněvadž při volbě korekce zpravidla také obě osy pojíždějí.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Opravit NC-program, volbu korekce provést v bloku s lineární intrerpolací.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.