10258 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1: ID není dovolen nebo dvakrát přiřazen

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
V rozběhu bylo zjištěno nedovolené přiřazení kanál/BAG.

 

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
BAG není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
 

Odpomoc

Zkontrolovat datum stroje ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP.

 

 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm ve všech kanálech tohoto BAG klávesou RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.