1017 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = číslo systémové chyby

Tímto alarmem jsou indikovány interní chybové stavy, které v souvislosti s uvedeným číslem chyby umožňují závěr o příčině a místě chyby.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.