300720 osa %1 pohon %2: maximální otáčky motoru neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Na základě vysokých maximálních otáček motoru v datu stroje pro pohon MD 1401: $MD_MOTOR_MAX_SPEED (otáčky pro maximální užitečné otáčky motoru) a taktu regulátoru otáček v datu stroje pro pohon MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYCLE_TIME (takt regulátoru otáček) mohou vzniknout tak velké dílčí otáčky, že může dojít k přeplnění formátu.

Příklad:

Při době cyklu regulátoru otáček  125 us lze bezchybně zpracovat otáčky motoru až
480 000 ot/min!

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Snížit maximální otáčky motoru v MD 1401: $MD_MOTOR_MAX_SPEED (otáčky pro maximální užitečné otáčky motoru) nebo nastavit menší takt regulátoru otáček v MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYCLE_TIME (takt regulátoru otáček).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.