300719 osa %1 pohon %2: motor není parametrizován pro provoz v trojúhelníku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Při aktivaci přepínání hvězda-trojúhelník pomocí data stroje pro pohon MD 1013: $MD_ENABLE_STAR_DELTA (zpřístupnění přepnutí hvězda-trojúhelník) není parametrizován motor v trojúhelníku (motor 2).

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Zkontrolovat resp. zadat data stroje pro motor v trojúhelníku.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.