12571 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro synchronní pohyby

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Uvedený předdefinovaný podprogram %3 není dovolen v bloku se synchronními pohyby. Může ale být sám v "normálním" bloku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit program.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.