16800 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu DC/CDC není dovolen pro osu %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Klíčové slovo DC (Direct Coordinate) lze použít pouze pro rotační osy. Umožňuje najetí do programované absolutní polohy nejkratším směrem.

Příklad:
N100 C=DC(315)

OdezvaIndikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V indikovaném NC-bloku nahradit klíčové slovo DC údajem AC (Absolute Coordinate).

Pokud je alarm indikován na základě chybné definice osy, lze osu pomocí osově specifického data stroje MD 30 300: IS_ROT_AX prohlásit za rotační osu.

Příslušná data stroje MD:

MD 30 310:                ROT_IS_MODULO
MD 30 320:                DISPLAY_IS_MODULO

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.