14601 Kanál %1 blok %2  Nepodařilo se smazat buffer opětného zavádění

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
Nepodařilo se smazat buffer opětného zavádění pro "Zpracování z externího zařízení".
Možná příčina: Komunikace MMC-PLC nebyla ukončena

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Při POWER ON dojde k smazání všech bufferů opětného zavádění.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.