14600 kanál %1 blok %2: nelze založit buffer opětného zavádění %3

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = jméno souboru

0                Nebylo možné zřídit buffer opětného zavádění pro Zpracování z externího zařízení.

možné příčiny:

0                není k dispozici dostatečná paměť (minimum viz MD $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE)

1                nejsou k dispozici žádné prostředky pro komunikaci MMC-NCK (viz MD $MN_MM_EXT_PROG_NUM)

2                soubor již existuje

 

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Vytvořit volné paměťové místo, na př. smazáním již nepotřebných programů součástí.

Přízpůsobit data stroje $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE resp. $MN_MM_EXT_PROG_NUM.

 

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.