300759 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh hlídání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) je větší než MD1630: $MD_LINK_VOLTAGE_MON_THRESHOLD (práhová hodnota jen hlídání v meziobvodu)

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechnykanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje pro pohon

-  MD 1631: $MD_LINK_VOLTAGE_GEN_ON (operační napětí generátorové osy) nebo

-  MD1630: $MD_LINK_VOLTAGE_MON_THRESHOLD (práhová hodnota jen hlídání v meziobvodu).

.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.