300760 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - otáčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v MD1639: $MD_RETRACT_SPEED (otáčky nouzového zpětného pohybu) je větší než MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit data stroje pro pohon

- MD1639: $MD_RETRACT_SPEED (otáčky nouzového zpětného pohybu) nebo

- MD1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru).

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.