10656 kanál %1 osa %2: nepoužitý alarm Gantry

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = jednotka Gantry

Žádné další vysvětlení. Rezervní alarm se momentálně nepoužívá.

Odezva

Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.