16906 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 kvůli alarmu zrušena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Akce byla kvůli alarmu zrušena.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Odstranění chyby a potvrzení alarmu. Potom postup opět spustit.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.