28002 Chyba při uvedení dat stroje do účinnosti, data stroje specifická pro NCU-sdružení byla změněna jednotkou NCU %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

Během uvedení dat stroje při NEWCONFIG nebo při RESETU na ovládacím panelu do účinnosti byla na jiné NCU změněna data stroje specifická pro NCU-sdružení.

Alarm se může vyskytnout pouze při aktivním Link-spojení.

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Je třeba opakovat obslužnou činnost, resp., bude-li NEWCONFIG aktivován NC-programem, musí být program přerušen Resetem.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.